Projekty

O2 chytrá škola - spolupráce


O2 CHYTRÁ ŠKOLA – GRANT: fotky z workshopu zde

Projektové dny v souvislosti s revizí RVP – v ZŠ i MŠ od března do června 2022 hrazeny ze Šablon III.

Projekt Zdraví dětem v mateřské škole

Projekt Šablony III. – zahájení projektu 1. 9. 2021

Projekt EDISON: https://aiesec.cz › pro-skoly

Projekt: Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti – zahájení od 1.1.2021

Plakát přírodní zahrada
Plakát přírodní zahrada

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020: projekt Učení je zábava: https://opvvv.msmt.cz

EU peníze školám: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tvořivá škola (ZŠ): TVOŘIVÁ ŠKOLA

Rodiče vítáni (ZŠ): DESATERO

eBezpečnost: eBEZPEČNOST

Školní mléko (ZŠ, MŠ): http://www.laktea.cz/skolni_mleko

Ovoce a zelenina do škol (ZŠ): http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/

Jak co funguje (MŠ):  Jak co funguje

Mísní akční plán pro vzdělávání: http://map.masceskyles.cz/