Základní škola a mateřská škola Meclov

Škola Meclov

O naší organizaci

Naše základní  a mateřská škola se nachází v obci Meclov, která leží v jihozápadních Čechách mezi Horšovským Týnem a Domažlicemi. Mateřská škola je dvoutřídní vesnickou školou, která je obklopena velkou zahradou v přírodním stylu. Budova mateřské školy byla postavena roku 1976 a od té doby prošla MŠ kompletní rekonstrukcí (umývárny, toalety, šatny). Obě třídy byly nově  vymalovány a zařízeny novým funkčním dětským nábytkem. Na pozemku, který navazuje na zahradu MŠ, se nachází naše základní škola. Škola je málotřídní vesnickou čtyřtřídní ZŠ pouze pro I. stupeň. Budova základní školy byla postavena již roku 1928, ale v posledních letech prošla zásadní rekonstrukcí vnitřních prostor. Byly nově vybudovány samostatné třídy pro 1. a 2. ročník, zřízeny prostory pro dvě oddělení školní družiny a upraveny sklepní prostory pro výtvarnou dílnu. Součástí školy je moderně vybavená školní jídelna a nové školní hřiště v areálu školy.