Rybky

Naše třída Rybek je heterogenní, věkové složení dětí je od 3 do 7 let. V naší třídě je celkem 26 dětí, z toho 14 chlapců a 12 dívek. V letošním školním roce vzděláváme 12 předškoláků.

Preferujeme pohodu, zpěv, pohyb, tvoření všeho druhu, bádání, objevování, dodržování pravidel, zdravý rozum, potřebu zkoumat dění kolem nás a podporovat smysl pro společnou věc.

To jsme my. V naší třídě nejde jen o výsledek, ale i o to, co a jak si užijeme. Snažíme se rozvíjet prosociální dovednosti potřebné pro vstup dětí do ZŠ a života vůbec. Ctíme to, že každé dítě je originál, a také jsme rádi, že společně tvoříme jeden radostný celek.

Na třídě pracuje jeden učitel a dvě učitelky, všichni plně kvalifikovaní pro předškolní vzdělávání. Třída je členěna na část se stolečky a na volný prostor určený pro hru a pohyb dětí. V této třídě bohužel není oddělená jídelna, děti jí v prostoru třídy. Jídlo je během dne dováženo ze školní jídelny přes chodbu a druhou třídu MŠ.

Učitelé ve třídě Rybky svou výchovně vzdělávací činnost obohacují o prvky v pracovních koutcích.