O nás

Mateřská škola byla postavena roku 1976 a je dvoutřídní vesnickou školou. V posledních letech prošla budova celkovou rekonstrukcí a modernizací všech prostor. Mateřskou školu obklopuje velká přírodní zahrada s venkovními hracími prvky.

Filosofie naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Dětem vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou dobře cítit, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozeného vedení. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit se zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestu s rodiči.

Kterákoli učitelka nebo učitel umí rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda či nabídnout konzultace v pedagogicko-psychologické poradně.

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou stanovena KRITÉRIA.