Oddělení

Telefonní kontakt na školní družinu: 602 410 101

Školní družina má dvě oddělení.

I. oddělení – vychovatelka Mgr. Eva Jakubšová

II. oddělení – vychovatelka Michaela Herlíková