Oddělení

Školní družina má dvě oddělení.

I. oddělení – vychovatelka Mgr. Eva Jakubšová

II. oddělení – vychovatelka Tereza Riegel