Školní jídelna

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků  v době jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení. Přihlašování a odhlašování jídel se provádí nejpozději do 7,45 hodin dospělou osobou, písemně či telefonicky na čísle 602 104 813.

Pozice zaměstnanceJméno zaměstnance
Vedoucí školní jídelny: Blanka Mazzaová
Kuchařky:Ladislava Švajková
Lucie Švajková

Bankovní účet pro platbu stravného : 1543258002/5500