Školní jídelna

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků  v době jejich pobytu ve škole.

Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení.

Přihlašování a odhlašování jídel se provádí nejpozději do 7,45 hodin

dospělou osobou, písemně či telefonicky na čísle 602 104 813.

Pozice zaměstnanceJméno zaměstnance
Vedoucí školní jídelny: Blanka Mazzaová
Kuchařky:Ladislava Švajková
Zdeňka Fialová
Pomocná síla:Zdeňka Bruckbauerová

Bankovní účet pro platbu stravného: 1543258002/5500