Historie školy

Do roku 1918 byla v obci škola jen německá v budově proti kostelu. Od roku 1922 se začalo vyučovat česky na faře a v soukromých bytech českých obyvatel. Česká škola byla slavnostně otevřena jako Jubilejní menšinová škola v roce 1928. Od roku 1938 do roku 1945 se v ní neučilo, ale od roku 1942 do konce války se sem přestěhovala německá škola. Od roku 1945 se začalo vyučovat česky ve dvojtřídní škole, která byla od roku 1951 do roku 1973 přeorganizována na trojtřídní. Pátý ročník byl v roce 1973 převeden do Horšovského Týna a ve škole se vyučovali do roku 1996 žáci 1. – 4. ročníku ve dvou třídách.

Od roku 1945 byla zřízena mateřská škola v budově německé mateřské školy (nynější obecní úřad) jako jednotřídní. V roce 1976 byla postavena nová mateřská škola vedle základní školy jako dvojtřídní.

Od roku 1996 byl 5. ročník přiřazen k I. stupni základní školy a  škola je do roku 2002 opět trojtřídní. V roce 2000 byly obcí spojeny mateřská a základní škola pod jednu školu a v roce 2002 z ní byla obcí ustanovena příspěvková organizace. Vzhledem k počtu žáků je organizována mateřská škola i základní škola jako dvojtřídní.

V současnosti má základní škola čtyři třídy a mateřská škola třídy dvě.

Ředitelé základní školy:

1945 – 1950   Rudolf Pospíšil

1950 – 1960   Jaroslav Hvězda

1960 – 1983   Miloš Vobruba

1983 – 2000   Marie Haisová

Ředitelky mateřské školy:

1945 – 1948   Libuše Vlasáková

1948 – 1950   A. Tarpeklová

1950 – 1954   Jaroslava Svatošová

1954 – 1956   Zdeňka Vlčková

1956 – 1957   Anna Červená

1957 – 1960   Marie Tučková

1960 – 1961   Marie Veselá

1961 – 1963   Hana Karlovcová, provdaná Pelikánová

1963 – 1967   Anna Krejčová, provdaná Krsová

1968             Jarmila Bíbová

1968 – 1971   Anna Krsová

1971 – 1972   Anna Tiefenbachová

1972 – 2000   Anna Krsová

Od roku 2000 školy sloučeny

2000 – 2018  Mgr. Dobroslava Martínková

2018 – dosud Mgr. Martina Hrubá