Třída IV.

Čtvrtou třídu v letošním školním roce navštěvují žáci 2. a 5. ročníku. Je to jediná třída v naší škole, kde se společně vzdělávají žáci dvou ročníků dohromady.

Čtvrtá třída se nachází v prvním poschodí školy, je prostorná, světlá a celý prostor, nábytek i vybavení třídy, je laděno do světle zelených odstínů. Při výuce využíváme jak klasickou tabuli na psaní křídou, tak bílou magnetickou popisovací tabuli s dataprojektorem. Dále máme ve třídě k dispozici interaktivní panel pro skupinové činnosti a individuální práci. Na třídě pracuje s třídní učitelkou asistentka pedagoga, proto lze práci s žáky individualizovat a věnovat se každému žákovi dle jeho potřeb. Během výuky využíváme kombinaci společné týmové práce s činnostmi v malých skupinách. Třída má jasně stanovená pravidla, která jsme společně vytvořili na začátku školního roku a snažíme se je proto všichni dodržovat.

Do čtvrté třídy dochází 24 žáků. Do druhého ročníku chodí 10 žáků, z toho 4 dívky a 6 chlapců. Pátý ročník má 14 žáků, 6 dívek a 8 chlapců.