Třída III.

Třetí třídu v letošním školním roce navštěvují žáci 3. a 4. ročníku. Je to jediná třída v naší škole, kde se společně vzdělávají žáci dvou ročníků.

Třetí třída se nachází v prvním poschodí školy, je prostorná, světlá a celý prostor, nábytek a vybavení třídy je laděno do světle zelených odstínů. Při výuce využíváme klasickou tabuli na psaní křídou, tak bílou magnetickou popisovací tabuli s dataprojektorem. Dále máme ve třídě k dispozici interaktivní panel pro skupinové činnosti a individuální práci. Na třídě pracuje s třídní učitelkou asistentka pedagoga,, proto lze práci s žáky individualizovat a věnovat se každému žákovi dle jeho potřeb. Během výuky využíváme kombinaci společné týmové práce s činnostmi v malých skupinách. Třída má jasně stanovená pravidla, která jsme společně vytvořili na začátku školního roku a snažíme se je všichni dodržovat.

Do třetího ročníku dochází 13 žáků (5 dívek a 8 chlapců).

Čtvrtý ročník navštěvuje 8 žáků (4 dívky a 4 chlapci).