Třída IV.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je tmave-zelena.jpg.
Třída je uzpůsobena tak, aby bylo plné využití všech ploch.
Malý počet žáků dovoluje postavit lavice tak, aby na sebe všichni žáci viděli.

Při výuce využíváme interaktivní tabuli buď pro práci v hodině nebo jako doplnění informací, kterým žáci potřebují porozumět.

Koberec uprostřed je relaxační či hrací zóna o přestávkách i hodinách. Hodně začleňujeme názornou výuku. Pochopení učiva všemi smysly je to nejefektivnější. Pro kontrolu pochopeného používáme klasickou tabuli a výpočetní techniku. Ve třídě máme dále k dispozici dataprojektor a magnetickou bílou popisovací plochu.

Třída jako taková má nastavená pravidla, která společně dodržujeme. Klima třídy je velmi dobré, jsou zde kamarádské vztahy a komunikace na dobré úrovni.

V letošním školním roce třídu navštěvuje 19 žáků 5. ročníku, z toho 8 chlapců a 11 dívek.