Třída III.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je svetle-zelena-2.jpg.
Třetí třídu v letošním školním roce navštěvují žáci 2. a 3. ročníku.
Je to jediná třída v naší škole, kde se společně vzdělávají žáci dvou ročníků dohromady.

Čtvrtá třída se nachází v prvním poschodí školy, je prostorná, světlá a celý prostor, nábytek i vybavení třídy, je laděno do světle zelených odstínů. Při výuce využíváme jak klasickou tabuli na psaní křídou, tak bílou magnetickou popisovací tabuli s dataprojektorem. Dále máme ve třídě k dispozici interaktivní panel pro skupinové činnosti a individuální práci. Ve třídě je klavír, takže slouží zároveň jako hudebna. Ve třídě pracuje s třídní učitelkou školní asistentka, proto lze práci s žáky individualizovat a věnovat se každému žákovi dle jeho potřeb.

Během výuky využíváme kombinaci společné týmové práce s činnostmi v malých skupinách.

Třída má jasně stanovená pravidla, která jsme společně vytvořili na začátku školního roku a snažíme se je proto všichni dodržovat.

Do třetí třídy dochází 25 žáků. Do druhého ročníku chodí 15 žáků, z toho 8 dívek a 7 chlapců. Třetí ročník má 10 žáků, 4 dívky a 6 chlapců.