Třída II.

Tato třída je situována v přízemí školní budovy a byla vybudována teprve nedávno. Máme k dispozici interaktivní panel pro skupinové činnosti i samostatnou práci. Dále kombinovanou tabuli, část tabule je na popis křídou, část je magnetická bílá plocha, určená na popis fixem. Nově můžeme při výuce využívat dataprojektor. Třída je vybavena světlým policovým nábytkem. Děti mají k dispozici hrací koutek s kobercem. 

Modrou třídu bude v letošním roce navštěvovat 18 žáků, z toho 6 chlapců a 12 děvčat, 3. ročníku. V odpoledních hodinách je třída využívána školní družinou.