Třída II.

Tato třída je situována v přízemí školní budovy poblíž šaten, sousedí s první třídou a byla vybudována nedávno. Máme k dispozici nový velký interaktivní panel pro skupinové činnosti i samostatnou práci. Dále kombinovanou tabuli, část je magnetická bílá plocha, určená na popis fixem. Při výuce využíváme dataprojektor, tablety a počítače. Třída je vybavena světlým policovým nábytkem.

Modrou třídu bude v letošním roce navštěvovat 18 žáků, z toho 7 chlapců a 11 děvčat, 4. ročníku. V odpoledních hodinách je třída využívána školní družinou.