Zaměstnanci

Pozice zaměstnanceJméno zaměstnance
Ředitelka školy: Mgr. Martina Hrubá
Třídní učitelé: Mgr. Martina Hrubá
Mgr. Lenka Petříková
Mgr. Miluše Macíčková
Mgr. Jitka Novotná
Ostatní učitelé: Mgr. Eva Jakubšová – VV, PV, Prv.
Hana Schötterlová -TV
Tereza Riegel – Aj, Informatika
Asistent pedagoga: Michaela Herlíková, Jana Kasperová