Zaměstnanci

Pozice zaměstnanceJméno zaměstnance
Ředitelka školy: Mgr. Martina Hrubá
Třídní učitelé: Mgr. Martina Hrubá
Mgr. Lenka Petříková
Mgr. Miluše Macíčková
Mgr. Jitka Novotná
Ostatní učitelé: Mgr. Eva Jakubšová – M (4. a 5. ročník)
Hana Schötterlová – TV
Tereza Riegel – Aj, Informatika, TV
Asistent pedagoga: Michaela Herlíková