O nás

Naše škola se nachází v obci Meclov, která leží v jihozápadních Čechách mezi Horšovským Týnem a Domažlicemi. Do její správy spadá devět vesnic: Meclov, Bozdíž, Březí, Jeníkovice, Mašovice, Mračnice, Mrchojedy, Němčice, Třebnice. Má více než 1 200 obyvatel.

Základní škola je málotřídní vesnickou čtyřtřídní školou pouze pro I. stupeň základní školy. Budova základní školy byla postavena roku 1928. V současné době došlo k několika stavebním úpravám v budově školy a k modernizaci prostor pro výuku. V samostatných třídách se zde učí žáci 1., 4. a 5. ročníku, pouze 2. a 3. ročník je spojený v jedné třídě. Na škole pracují dvě oddělení školní družiny. Součástí školy je také moderně vybavená školní jídelna a nově vybudované školní hřiště v areálu školy.

V naší škole jsou žáci vzdělávány a komplexně rozvíjeny v klidné atmosféře, je zde prostor pro individuální přístup a skupinové činnosti díky menšímu počtu žáků na třídách. Při výuce ctíme osobnost každého jednotlivého žáka.