Třída I.

První třída se nachází v přízemí budovy školy. Žáci zde mají k dispozici vlastní šatnu a WC, jen pro žáky 1. ročníku. Třída je vybavena novým školním nábytkem laděným do žluté barvy a kombinovanou tabulí na popis křídou a magnetickou částí na popis fixem. Od letošního školního roku jsme začali ve všech předmětech pracovat s učebnicemi od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, ALTER, TAKTIK. Pro žáky jsou k dispozici i interaktivní verze pracovních učebnic. Ve třídě bude interaktivní panel.

Výuka v českém jazyce je koncipována analyticko-syntetickou metodou. Je zaměřena na to, aby děti slova rozložily (analyzovaly) na hlásky a slabiky a z hlásek a slabik slova skládaly. Psát a číst se učí společně všechny čtyři verze písmen (malá, velká, psací, tiskací). Zároveň se učí slova i slabikovat. Za pomoci básniček rozvíjíme slovní zásobu. Výuka matematiky je vedena tradiční metodou, ale prokládána prvky matematických her, básniček, písniček.

Během výuky se děti učí pracovat společně i ve skupinách. V odpoledních hodinách třída slouží jako výtvarný a pracovní ateliér školní družině.

V letošním školním roce nastoupilo do 1. ročníku 10 prvňáčků, z toho 6 chlapců a 4 děvčata.