Žabky

Třída Žabky je aktivní heterogenní třídou a je složena z 2,5 až 7letých dětí. Někteří z nich jsou v příbuzenském vztahu. Celkem je v této třídě 25 dětí. A to 11 chlapců a 14 dívek. V letošním školním roce vzděláváme 11 předškoláků.

V této třídě pracují dvě kvalifikované učitelky a asistent pedagoga. Třída je členěna na jídelnu, pracovní prostor a hernu. Od září 2019 pracuje třída podle vzdělávacího programu „Začít spolu“.

Jak vidí naší třídu děti:
Proč chodíme do školky?
– abychom se něco naučili

Co se vám ve školce líbí?
– hračky, paní učitelky, kostky, zahrada, kamarádi…

Co se vám ve školce nelíbí?
– když se nepůjčují hračky

To jsme my

Hlavní cíle programu Začít spolu v kompetencích dítěte:

  • Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
  • Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
  • Být tvůrčí a mít představivost
  • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme
  • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

CENTRA AKTIVIT U NÁS, VE TŘÍDĚ ŽABEK

Knihy a písmena

– V tomto centru si děti prohlížejí knihy, píší a kreslí vlastní příběhy, sestavují slova podle vzoru, vytvářejí tématické plakáty doplněné nápisy, procvičují grafomotoriku, seznamují se s písmeny prostřednictvím didaktických pomůcek i digitálních aplikací. Toto centrum probouzí zájem dětí o čtení a psaní, rozvíjí jejich předčtenářskou gramotnost.

Domácnost

– Zde si děti osvojují praktické dovednosti spojené s péčí o domácnost. Centrum je vybaveno reálnými předměty, kuchyňským náčiním (struhadlo, váleček, varná deska, šlehač apod.) V tomto centru děti připravují jednoduché pokrmy – pomazánky, obložené talíře, ovocné špízy, nápoje, palačinky, pečou buchty, cukroví a jiné.

Manipulační a stolní hry

– Děti zde rozvíjejí logické myšlení, učí se rozumět algoritmům, třídit předměty dle vlastností a znaků (tvary, barvy, velikost, množství), řešit rébusy a hlavolamy, skládat domina, puzzle, mozaiky, hrát společenské hry. V tomto centru děti rozvíjejí jemnou motoriku, smyslové vnímání a předmatematickou gramotnost.

Pokusy a objevy

– Centrum podporuje děti v objevování fyzikálních zákonitostí a experimentování. Děti zde dělají pokusy, ověřují své hypotézy, pozorují přírodniny mikroskopem, měří, váží, pracují s laboratorním náčiním, starají se o drobná zvířata, pěstují rostliny. V pokusech a objevech probíhá učení badatelsky.

Voda a písek

– V tomto centru děti experimentují – přelévají vodu pomocí různých odměrek, odhadují, co plave a co se potopí, hrají si s vodními mlýnky, vytváří otisky, staví z písku stavby a doplňují je přírodninami. V centru Voda a písek rozvíjejí děti své smyslové vnímání a motorické dovednosti.

Ateliér

– V Ateliéru vyjadřují děti své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím tvořivých činností. Malují, kreslí, lepí, vystříhávají, zapouští barvy. V tomto centru rozvíjejí svůj vztah k umění, estetické cítění, fantazii a tvořivost. Také vnímání barev, prostoru, motoriku, spolupráci a komunikaci.

Kostky a doprava

– Zde děti staví dle své fantazie nebo předlohy různé stavby, využívají k tomu rozmanité druhy kostek a stavebnic. Svá díla doplňují auty, dopravními značkami, figurkami zvířat a lidí. V tomto centru se děti učí vzájemné spolupráci, rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, tvořivost, zdokonalují své matematické dovednosti a prostorovou představivost.

Hudba

– V centru Hudba děti vymýšlejí hudební doprovody za rytmických i melodických nástrojů, učí se poslouchat různé hudební žánry včetně klasické hudby, řešit hudební hádanky, tančí, zpívají, hrají hudebně pohybové hry. Toto centrum podněcuje rozvoj myšlení, abstrakce, improvizace, hudebních schopností dětí. Je prostředkem komunikace a relaxace.

Pohyb

– V tomto centru děti překonávají překážkové dráhy, cvičí s oporou pohybových obrázků a sportovního náčiní. Hrají pohybové hry, přirozeně řádí i uvolňují své tělo a mysl. Centrum Pohyb zprostředkovává dětem poznávání vlastního těla, jeho možností či limitů. Podporuje rozvoj fyzické zdatnosti – obratnosti, koordinace, pohybových dovedností.

Dramatika

– Centrum je vybavené velkým dřevěným domkem, kde si děti mohou užít svou samotu, kuchyňkou, pračkou, gaučem a kadeřnickým koutkem, hracím ponkem, kde si děti hrají námětové hry – na rodinu, kadeřnici, kosmetičku, lékaře, opraváře apod. také dramatizují příběhy, pohádky, hrají loutkové či maňáskové divadlo. V centru Dramatika rozvíjejí děti své komunikační, prezentační a sociální dovednosti.

Dílna

– Toto centrum v naší třídě ještě není zřízeno, avšak během roku bychom ho rády dětem připravily.

Budou tak moci pracovat s opravdovými nástroji – zatloukat hřebíky, řezat, vrtat, pilovat, šroubovat a tvořit výrobky ze dřeva, korku, plastů, drátků, kartonů. Dále budou moci montovat a demontovat předměty, seznamovat se s vlastnostmi různých materiálů. Centrum Dílna vede k manuální zručnosti, technické představivosti, konstrukčnímu myšlení, k dovednosti pracovat.

O programu Začít spolu

Výhody pro děti

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Výhody pro rodiče

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se škol(k)ou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Výhody pro učitele

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů a kolegyň. (Zdroj: Zacitspolu.eu)