Aktivity

Příležitostné činnosti ve školní družině

  • Přivítání prvňáčků a nových žáků
  • HelloweenMikulášská nadílka
  • Vánoční besídka
  • Předvánoční posezení
  • Masopust
  • Velikonoční dílna
  • Maminkovská besídka
  • Dětský den
  • Spací den