O nás

Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině vyplývají ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a navazují na cíle předškolního výchovně vzdělávacího programu naší mateřské školy:

  • rozvoj osobnosti člověka s mravními a duchovními hodnotami, vybaveného schopností získávání informací, vykonávat povolání nebo pracovní činnost a učit se v průběhu celého života
  • získání všeobecného vzdělání
  • pochopení a uplatňování zásad demokracie, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost
  • utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého
  • pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti
  • poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic
  • získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a o jeho ochraně, o bezpečnosti a ochraně zdraví