O nás

Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině vyplývají ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a navazují na cíle předškolního výchovně vzdělávacího programu naší mateřské školy:

 • rozvoj osobnosti člověka s mravními a duchovními hodnotami, vybaveného schopností získávání informací, vykonávat povolání nebo pracovní činnost a učit se v průběhu celého života
 • získání všeobecného vzdělání
 • pochopení a uplatňování zásad demokracie, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost
 • utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého
 • pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti
 • poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic
 • získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a o jeho ochraně, o bezpečnosti a ochraně zdraví

Příležitostné činnosti ve školní družině

 • Přivítání prvňáčků a nových žáků
 • Helloween
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Předvánoční posezení
 • Masopust
 • Velikonoční dílna
 • Maminkovská besídka
 • Dětský den
 • Spací den