Mateřská škola

Zpívání v kostele a u stromku

Publikováno

Tradiční akce obce se uskutečnila v pátek 1. prosince od 17.00 hodin, po zpívání následoval jarmark v pohostinství. Děkujeme všem žákům ZŠ a předškolákům, kteří zpívali v kostele i u stromečku! Děkujeme všem ochotným kupujícím, tržba jarmarku činila 25 981 Kč. Částka bude určena dětem na výlety, dárky, hrazení dopravy do divadel apod.

Mateřská škola

Divadlo v mateřské škole

Publikováno

Ve středu 1. listopadu přijelo do školky Divadlo Letadlo nebo možná přiletí. Zde se můžete podívat do galerie, jak nám zahráli pohádku Podzim z cyklu V korunách stromů. Podzim vyhrál a vykouzlil pestrou paletou barev zářivou a svěží atmosféru. Povídali jsme si a zazpívali o změnách v přírodě nejen s veverkou a strakapoudem. Rozloučili jsme se s vlaštovkami, […]

Mateřská škola

Informace pro rodiče

Publikováno

Mateřská škola začíná provoz v tomto školním roce od pondělí 4. září 2023 Pro nově příchozí děti, které ještě nenavštěvovaly školku, platí pravidlo 14ti denní adaptace, při které dítě ve školce nespí po obědě Žádáme o nastavení dostatečných limitů k inkasům, školkovné a stravné se platí zpětně MŠ je otevřena od 6.30 do 16.30 hodin, příchody dětí nejpozději […]

Mateřská škola

Organizace školního roku 2023/2024

Publikováno

školní rok začíná: v pondělí 4. září státní svátek: čtvrtek 28. září + ředitelské volno: pátek 29. září podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 státní svátek: pátek 17. listopadu vánoční prázdniny: začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024. pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024. jarní prázdniny: […]

Mateřská škola

Individualizované činnosti s předškoláky

Publikováno

Mezitím, co si mladší děti po obědě obvykle zdřímnou, předškoláci odpočívají, protože je pak v obou třídách mateřské školy čeká individualizovaná činnost v oblastech předčtenářské, matematické, digitální a přírodovědné pregramotnosti. Aktivity spočívají ve filozofování s dětmi, grafomotorických cvičeních, didaktických hrách, kladou důraz na rozvíjení slovní zásoby i samostatné uvažování a usuzování. Děti tak nejsou připravovány pouze na školu, […]